ENSIAPU- JA ENSIHOITOKOULUTUS

Uhkatilanteiden välttäminen on tärkeää mutta mitä sitten tehdään, kun loukkaantuminen kaikesta huolimatta tapahtuu? Ovatko ensiaputaitosi kunnossa?

Toimimme läheisessä yhteistyössä ensiapu- ja ensihoitokouluttajien kanssa. Yhdessä V-S Turvallisuuskouluttajien kanssa pystymme tarjoamaan kokonaisuuden, mikä kattaa sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinnan, että ensiapu- ja ensihoitokoulutuksen.

V-S Turvallisuuskouluttajien ensiapukouluttajat ovat suorittaneet virallisen ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen (ETK) ja heidän koulutustensa sisällöstä vastaa ensihoidossa ja päivystyksessä työskentelevä lääkäri sekä ensihoitotyötä päätoimisesti tekevä ensihoitaja/sairaanhoitaja AMK.

Hätäensiapukurssi

Kurssin aikana käsitellään hätäensiavun keskeiset asiat 4 x 45 min

  • Auttamisen tarpeen tunnistaminen

  • Hätäilmoituksen tekeminen

  • Hätäensiavun perusteet 

  • Tajuttomalle annettava ensiapu

  • Peruselvytys ja maallikko defibrillaattorin käyttäminen

  • Vierasesine hengitysteissä

  • Verenkierron häiriötila (sokki) ja verenvuodon tyrehdyttäminen

  • Ryhmäkohtaiset painotukset mahdollisia


räätälöidyt ensiapukoulutukset

Kauttamme on mahdollista saada myös joustavasti tarpeisiinne räätälöityjä ensiapukursseja ja ensihoidon koulutusta. Koulutusten suunnitellussa on aina mukana ensihoitolääkäri, ja tarjoamme mahdollisuuden myös lääkärin pitämään koulutukseen. Koulutustarpeen kartoituksen lisäksi voimme tarkistaa työpaikalla käytettävät ensiapuvarusteet ja antaa arviomme tarvittavista varusteista. Kartoittamalla ja räätälöimällä koulutukset yrityksen tai yhteisön tarpeen mukaan saadaan koulutuksista entistä kiinnostavampia ja intensiivisempiä.